Beboer Nyt

Strandparken  

Juli 2020  

 

Bjarne

 

  

Grill på voksen legeplads

 

Mellem blok B og C

 

Nu er Grillen klar til sommerens hygge i det fri, der er indkøbt en grillstarter samt en børste til rengøring af grillen. Der er ophængt en beholder kun til aske samt en askeskovl. Tøm og rengør venligst grillen når I forlader den.

 

Grillristen kan hæves, sænkes samt svinges ud.

 

Når den skal hæves eller sænkes tager man fat i de to sorte håndtag/kugler og hæver/sænker risten.

 

Vi skal overholde de af myndighedernes retningslinjer vedrørende brug af åben ild.

 

 Vi takker vores ejer Core Property Management for grillristen.

 

Bjarne1

 

 

Undgå ulykker

 

Her i sommervarmen er det fristende at lade vinduer og døre stå åbne, dette kan desværre være medvirkende til at urtepotter, vaser mv. kan blæse ud af vinduerne, med fare for at ramme personer eller biler nedenunder. Der har været tilfælde tidligere år, og i år hvor noget er faldet ned på biler og fortov. Heldigvis er der endnu ikke nogle personer der er blevet ramt. Det er farligt at få en urtepotte i hovedet.

 

Så husk at låse vinduerne på de dertil indrettede hængsel, eller fjern alle genstande fra vinduet.

 

 

    Tænk på dine naboer i sommervarmen

 

Hold venligst døre og vinduer lukket når du spiller musik eller har højrøstede venner på besøg, så du ikke generer dine naboer. Og husk at du skal dæmpe lyder når du bliver bedt om det.

 

Desværre er der stadig væk nogle som ikke har læst husordenen vedrørende altankasser, disse er stadig forbudt.

 

Kun el grill er tilladt på altanerne, brug grillpladsen i stedet for.

 

 

   Opslagstavler

 

Opslagstavlerne er beregnet til intern brug mellem beboerne i Strandparken. Ved hver tavle er der regler for brug af tavlen. Viceværten og bestyrelsen har lov til at bruge opslagstavlerne udover de gængse regler.

 

 

Affald

 

Husk at sortere jeres affald i de respektive containere, det halter lidt. Vi kommer til at betale ekstra for at affaldet ikke er sorteret rigtigt.

 

 

Beboerrepræsentationen ønsker alle i Strandparken en rigtig god Sommer.

 

 

 

Billede2