Beboer Nyt

Strandparken     

December 2020     

 

 Julemand til hjemmeside

 

 

 

Nyt fra viceværten

Der henstilles til at man sorterer affaldet rigtigt. Eksempelvis hører en krykkestok og en støvsuger ikke hjemme i containeren til restaffald, men sættes som storskrald ved de to blå containere ved henholdsvis blok B og blok C. Det gælder også for blok A, da der tilsyneladende er flere beboer fra blok A, der har glemt det. Er man i tvivl så spørg en af viceværterne.

Storskrald skal sættes så det ikke står i vejen for tømning af containeren.

 

Uvedkommende gæster

Man må ikke lukke personer ind man ikke kender hvis de ringer på dørtelefonen eller står ved døren, når man går eller kommer hjem. Man ved ikke hvilke typer man lukker ind.

 

Hjertestarter

Hjertestarteren er placeret i blok B opgang 135.

Hjerterstarter

  

Ring 112 og følg instrukserne fra alarmcentralen.

 

  

Bestyrelsesmøder og Generalforsamling under Corona`en

Grundet Corona situationen afholder bestyrelserne ikke bestyrelsesmøder i øjeblikket. Hvis man har brug for at komme i kontakt med bestyrelsen står der telefonnummer og mailadresse i opslags skabene og på hjemmesiden.

Generalforsamlingen 2021 vil nok heller ikke blive afholdt som den plejer, nærmere følger.

 

Udskiftning af stigestreng i opgang 137

Her i efteråret er der startet en udskiftning af stigestreng i nogle et-værelsers lejligheder i opgang 137. Det har ført til en del larm i hele blok B. Arbejdet forventes afsluttet medio februar. Det skal gøres opmærksom på, at det er et forsøg. Nærmere information herom er hængt op i opslags skabene.

 

Husk vores hjemmeside

http://www.strandparken.info Vi opfordrer jer til at kigge forbi, der kan hentes mange forskellige oplysninger herunder husorden mv.

 

Vi ønsker alle beboere i Strandparken en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår

 

Billede2

 

 

Krudt og kugler

Det er ikke tilladt at skyde fyrværkeri af fra altanerne !

 

Beboerrepræsentationerne i Strandparken.