Referat af Generalforsamlingen i Strandparken

lørdag den 28-02-2015.

 

 

Valg af dirigent: Jørn Larsen blev valgt

 

Indkaldelse og Dagsorden: blev godkendt af forsamlingen.

 

Formandens beretning:

 

Hjertelig velkommen, allesammen.

 

Så er vi atter samlet til generalforsamling, ganske vist i nye lokaler, og jeg håber, der er plads til alle.

 

I må også undskylde, hvis der er lidt larm fra køkkenet, men det er jo også forventningen om den dejlige mad, som kommer, der holder folk i ave.

 

Jeg talte med en af jer, den anden dag, og hun sagde, at der er mange, der glæder sig bare til at mødes med naboerne og få en lille snak. Det skal der også være tid til, så jeg vil gøre dette så kort som muligt.

 

Bestyrelsen har i det forløbne år gjort lidt for at fremme fællesskabet her i Strandparken. Vi har fået 10.000,- kr. af Kolding Kommune til en ”legeplads for voksne” som vi har planlagt nede på den gamle legeplads ved blok C. Først og fremmest bliver der plantet nogle flere træer, og opsat et læsejl, så I kan sidde i tørvejr, kigge på petanque spillerne, eller bare ud over fjorden. Samtidig bliver der en plads, hvor det vil være muligt at slå et telt op i forbindelse med forskellige arrangementer, eller stille boder op f.eks. i forbindelse med et bagagerumsmarked eller lign. Mulighederne er der, så nu er det bare op til jer, at bruge dem. Vi i bestyrelsen står klar til at hjælpe.

 

Desværre må vi også i år nævne vores tidligere kasserer Jan Ulrich, som jo blev dømt til at betale tilbage til Beboerrepræsentationen men desværre har han bare erklæret sig insolvent, så selv om han er dømt ved byretten, så vil han ikke betale de penge tilbage, som han har franarret os på uærlig vis. Personligt forstår jeg ikke, at han fortsat vil være bekendt, at bo her i Strandparken. Jeg ville da personligt være så flov, at jeg nok skulle se at få flyttet hurtigst muligt. Men der findes jo mennesker, for hvem samvittighed er et ukendt begreb.

 

DEAS skal også ha’ et par ord med på vejen.

De kan stadig ikke finde ud af, at opkræve den rigtige husleje. I har jo sikkert også bemærket, at jeres husleje opkrævninger har varieret noget fra måned til måned. Jeg håber, at de fleste har fået en reduktion af huslejen, for det var meningen, og det var også, hvad huslejenævnet pålagde dem. Nu har DEAS så stævnet os alle for at få nogle af pengene tilbage. Men dette forhold har vi ikke hørt ret meget til, da sagen ligger ”i dvale” hos advokaterne, så dette kan jeg ikke sige mere om, på nuværende tidspunkt.

 

Desværre har vi også en anden sag omkring udskiftning af vinduer, som stadig pågår. Vi har været i boligretten, hvor vi fik ændret forbedringsprocenten fra 75 % til 60 %, hvilket betyder en besparelse på huslejestigningen. Vi har valgt at anke dommen, dels skal forbedringsprocenten (60 %) længere ned men også på grund af fordelingen af sagsomkostningerne, til trods for at vi fik forbedringsprocenten ned (skal vi betale alle sagsomkostningerne) men dette forhold vil vores kassér Bjarne M. Jensen komme nærmere ind på i forbindelse med indkomne forslag.

 

Jeg vil bare sige tak for året, der er gået, og håbe, at det kommende år ikke bliver lige så besværligt som sidste. Men nu bliver det snart forår, så mon ikke lyset kommer til at skinne på Strandparken fremover.

 

Og med dette vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen

 

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen

 

 

Regnskab:

Kassér Bjarne M. Jensen redegjorde for regnskabet

 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

 

 

Indkomne forslag:

 

Indsendt af Beboerrepræsentationernes bestyrelser

 

Forslag til kontingentforhøjelse

På baggrund af de verserende sager med vores udlejer (DEAS) foreslår vi at kontingentet midlertidigt forhøjes til 28,-kr. pr. måned. Det skyldes at vi i Beboerrepræsentationernes bestyrelser er handlingslammet, hvis vi ikke har de økonomiske midler til at repræsentere beboernes interesser, dels for nuværende tvister men også for fremtidige.

 

I forbindelse med forslaget gennemgik kassér Bjarne M. Jensen Boligrettens dom og deraf de økonomiske konsekvenser for hele Strandparken og for den enkelte lejer (se det opslåede bilag). Ifølge dommen er vi dømt til at betale sagsomkostninger på 160.000 kr. på trods af at vi opnåede flere procenter, så derfor er vi nød til at sætte kontingentet midlertidigt op til 28 kr. (sagen er anket til Landsretten)

 

Forslaget blev enstemmig vedtaget af forsamlingen.

 

 

Valg iflg. vedtægterne

 

Efter valget ser Bestyrelserne således ud:

 

Strandparken 1.

Formand: Martin Peyrath (genvalgt)

Kassér: Elise Pedersen 

Sekretær: Palle Kühnell

Suppleant: Marianne Beltoft (nyvalgt)

Revisor: Jørgen Poder (genvalgt)

 

 

Strandparken 2.

Formand: Otto V. Hansen (nyvalgt)

Kassér: Bjarne M. Jensen

Sekretær: Karin Krakau

Suppleant: Morten Brønd (genvalgt)

Revisor: Asger Christensen (nyvalgt)

 

Revisorsuppleant for begge bestyrelser: Jørn Larsen (genvalgt)

 

 

Evt.:

Jørn Larsen opfordrede endnu engang til, at beboerne i Strandparken kun kommer brændbart materiale i den store container (nogle beboere tror åbenbart at cykler og andet jern kan brænde). Hvis man er i tvivl om affaldssortering, så spørg en af viceværterne.

 

Flere beboere har gjort opmærksom på tyggegummi problemer, da det ikke er rart at få med ind i lejlighederne. Så kast ikke dit brugte tyggegummi i naturen men i stedet for i skraldespanden.

 

Et andet men absolut ikke mindre affaldsproblem, det er cigaretskodder på vores pæne områder herunder også parkeringspladserne. Vi skal endnu engang pointere, at det er absolut forbudt at kaste cigaretskodder ud fra altanerne ikke mindst på grund af brandfaren. Dette er gældende både for beboerne samt deres gæster. Og man skal være opmærksom på, ved anmeldelse til politiet vil der kunne udskrives BØDER af betragtelig størrelse.

 

 

Bestyrelserne takker for valget og for en god Generalforsamling.

 

Efter Generalforsamlingen var der lidt mad samt drikkevarer.

 

Karin Krakau

Sekretær

 

Bilag: Boligretten dom

   
       

Fordeling i %

40,00 %

60,00 %

 

Samlede arbejder

Heraf vedligeholdelse

Heraf forbedring

 

15.103.450

6.041.380

9.062.070

 

 

 

 

 

10,00 %

Ydelsesprocent byggelån

906.207

 

21.368

m2

 

 

Forbedringsforhøjelse kr./ pr m2 

42,41

 
       

Udgangspkt. ved 25 % vedligeholdelse og 75 % forbedring

 

Oprindelig Forbedringsforhøjelse kr./ pr m2 

53,01

 

Ny forbedringsforhøjelse kr./ pr m2 

42,41

 

Ændring forbedringsforhøjelse kr./ pr m2

-10,60

 
       

Besparelse af husleje total pr. år

-226.511

 
       

Betydning for hver enkelt lejer pr. år. (huslejestigning)

 

       

 

Forbedring

75,00 %

60,00 %

 

 

Lejlighed m2

Forbedringsforhøjelse

Efter ændring

 Forskel pr. år

 

37

1.961

1.569

-392

 

38

2.014

1.612

-403

 

40

2.120

1.696

-424

 

60

3.181

2.545

-636

 

74

3.923

3.138

-784

 

76

4.029

3.223

-806

 

86

4.559

3.647

-912

 

87

4.612

3.690

-922

 

88

4.665

3.732

-933

 

93

4.930

3.944

-986