Referat fra Generalforsamlingen i Strandparken

1 og 2 lørdag d. 4. marts 2017

 

Valg af dirigent: Jørn Larsen blev enstemmigt valgt.

 

Indkaldelse og Dagsorden: Blev godkendt af Generalforsamlingen

 

Formandens beretning:

Hjertelig velkommen til alle fremmødte

 

Så er vi igen samlet til generalforsamling med lidt godt til ganen, jeg håber vi får et par hyggelige timer sammen.

 

I året der er gået har der været flere positive oplevelser, vores nye ejere CORE Property Management A/S undlod huslejestigning.

 

Vi blev i retten i Kolding dømt til at betale 125.000 kr. til DEAS/AP Pension i omkostninger vedr. vinduessagen. Vi appellerede til landsretten og dette medførte en ekstra omkostning på 31.875 kr. Vi henvendte os til AP Pension og opnåede et forlig hvor vi fik nedsat beløbet til 75.000 kr., og samtidig blev ankesagen til landsretten aflyst, hvilket medførte, at vi fik 31.875 kr. retur.

 

Et par mindre sager med DEAS i huslejenævnet er aflyst.

 

Vi har nu kun en sag udestående med advokat Paul C. Jepsen. Vores advokat Sten Ladekarl var ansat hos Paul C. Jepsen, da vi startede med vinduessagen samt andre mindre sager. Sten Ladekarl havde fuld forståelse for at vore midler var begrænsede. Han ville derfor udføre advokatbistanden til en reduceret timepris.

Sten Ladekarl har under sagsforløbet startet egen advokatvirksomhed. Paul C. Jepsen har, måske i frustration, over at Sten Ladekarl har startet egen virksomhed fremsat et krav stævningspåstand på 107.225,00 kr. + procesrenter 10.910,00 + eventuelt omkostningsbeløb på 30.000 kr. altså i alt 148.135,00 kr.

Da vi ikke ville acceptere Paul C. Jepsens krav, blev sagen sendt til advokatrådet, som ikke ville tage stilling og henviste sagen til retten. Vi har prøvet at få et forlig med Paul C. Jepsen bl.a. med henvisning til opnået forlig med AP Pension samt Sten Ladekarls løfte om reduceret timepris. Det har ikke været muligt og sagen skal derfor afgøres i retten, det sker sandsynligvis først om nogle måneder. Sten Ladekarl mener, at vi har gode chancer for at få reduceret det krævede beløb.

 

Vinduesudskiftning.

Da vinduesudskiftning stadig er aktuel, kan vi røbe at CORE Property Management har accepteret en fordeling 50-50, hvilket vil sige 50% udgift til lejerne og 50% udgift til ejerne.

DEAS som repræsenterede de forrige ejere AP Pension første udspil var 25% udgift til ejerne og 75% udgift til lejerne. Retten i Kolding nedsatte fordelingen til 40% til ejerne og 60% til lejerne. Så 50-50 må siges at være et godt resultat.

I løbet af denne måned vil brev med de endelige beregnede huslejestigninger blive fremsendt til alle lejere. Når ejerne har den endelige økonomi på plads vil beboerrepræsentationen indkalde samtlige lejere til møde, hvor der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. Repræsentanter for ejerne vil også være til stede. Prøvelejlighed er lavet i blok A Tvedvej 131. Vi har ikke mulighed for at sige mere faktuelt om sagen.

 

Marina Syd.

Lystbådehavnen Marina Syd skal udvides betragteligt, da nordhavnen udelukkende skal være industrihavn. I den forbindelse har Kolding Kommune ansat en projektleder som i samarbejde med rådgivende arkitekter og ingeniører har udarbejdet en plan for Marina Syd. Denne plan omfatter både højhuse byggeri, lavt byggeri og kunstige øer osv. Såfremt planen vedtages i fuldt omfang vil det begrænse udsigten fra en del lejligheder i Strandparken. Der vil blive en nabohøring, hvornår vides ikke.

 

Stofa

Vi er ”både og” medlemmer af antenneforeningen Tolveren, men vi betaler direkte til Stofa, dette skyldes, at Stofa i sin tid installerede antenneinstallationen i strandparken. Vi betaler mere end Tolverens direkte medlemmer, der vil blive forhandlinger med Stofa i løbet af foråret.

 

Legeplads for voksne ved blok C.

Der må grilles, så lad os mødes og komme hinanden ved.

 

Vi bor jo et dejligt sted med grønne områder, fin udsigt, gode parkerings muligheder, gode naboer og fri for ”Nørrebro ballade” lad os værdsætte det.

 

Som det fremgår af opslagstavlerne har beboerrepræsentationen månedlige møder undtagen feriemånederne juli og august. Møderne afholdes den første onsdag i måneden kl.17.00 -18.00, 17.00 – 17.30 er beboerne velkommen til at uddele ris og ros. 17.30-18.00 er der bestyrelsesmøde. 

Det er sjældent vi ser beboere til møderne, så det må jo betyde at alle er tilfredse. Mød frem hvis I har noget på hjerte.

 

Vi har et udmærket forhold, samt en god dialog med Taurus.

 

En tak til Varmemester Kurt, Vicevært Mette, Containerchef Jørn for god service og vores altid velholdte områder omkring strandparken. 

En stor tak skal lyde til sekretær Karin Krakau og kasserer Bjarne Meldgaard Jensen for det store arbejde de har udført for at få vores hjemmeside http://strandparken.info/ up to date.

 

Til slut en lille reminder.

Flasker og glas må ikke smides i affaldsskakterne.

Boring kun inden for de anførte tider.

Høj musik ikke tilladt, respekter dine naboer

 

Med dette vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.

 

Tak.

 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget

 

Regnskab:

Kassereren Bjarne Melgaard Jensen aflagde beretning om regnskabet.

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

 

Indkomne forslag til Generalforsamlingen:

 

Forslag:

Indsendt af beboerne på 10. og 11. sal Tvedvej143.

Mulighed for at få reduceret støjgener fra ventilations motorerne.

Forslaget blev trukket.

 

 

Valg til bestyrelse iht. Vedtægterne

 

Strandparken 1:

Formand: Hans Erik Jensen (genvalgt)

Suppleant: ikke besat

 

Strandparken 2:

Formand: Otto V. Hansen (genvalgt)

Suppleant: Morten Brønd (genvalgt)

 

Som kritiske revisorer:

Strandparken 1:

Strandparken 2:

Revisor: Rita Retsby (nyvalgt)

Revisor: Asger Christensen (genvalgt)

   

Revisorsuppleant fælles for Strandparken 1 og 2

Revisorsuppleant: Jørn Larsen. (genvalgt)

 

EVT.

Der blev diskuteret indvendig vedligeholdelse af egne lejligheder, jvf. Husordenreglementet/lejekontrakten.

 

 

Bestyrelserne takker for valg og en god Generalforsamling.

 

Efter Generalforsamlingen var der pålægsmænd fra Liva samt øl og vand, vi sluttede dagen af med kaffe og småkager.