Referat fra Generalforsamlingen

i Strandparken 1 og 2

lørdag d. 3. marts 2018

 

Valg af dirigent: Jørn Larsen blev enstemmigt valgt.

Indkaldelse og Dagsorden: Blev godkendt af Generalforsamlingen

Formandens beretning:

Hjertelig velkommen til alle fremmødte.

Så er vi igen samlet til generalforsamling med lidt godt til ganen, jeg håber at vi får et par hyggelige timer sammen.

Vinduespartierne

Et år er gået og det der har fyldt mest i vores dagligdag har været udskiftning af vinduespartierne. Tidsplanerne samt deltidsplanerne til de enkelte beboere har stort set været overholdt. Det eneste udestående arbejde er maling og fugning af altaner i blok C dette arbejde er blevet udskudt til april 2018 på grund af vejr forholdene.

Vi kan konstatere at udskiftningen er forløbet uden større problemer, og jeg tror, til alle beboeres tilfredshed.

Resultatet af udskiftningen er fremragende: Mere lys i stuen og besparelse på varmeudgiften.

Core, Taurus, Rådgivende ingeniører, Entreprenøren, Håndværkerne og Viceværterne skal have stor ros for velgennemført projekt.

Retssager

Diverse retssager er nu afsluttet og vi har betalt advokatfirmaet Paul C. Jepsen 99.597,90 kr. til endelig afgørelse. Paul C Jepsens oprindelige krav var på 148.135,00 kr., men det nedsatte byretten.

Kontingent

Vi har nu en pæn kassebeholdning, og vi mener at tiden er kommet for en nedsættelse af kontingentet. Vores kasserer Bjarne Melgaard vil komme nærmere ind på dette.

Marina City

Vi har haft møde med Projektlederen fra Kolding kommune, hvor planerne for udvidelse og bebyggelse af Marina Syd også kaldet Marina city blev fremlagt. Forslag til lokalplan vil fremkomme i efteråret 2018, og der vil så blive en høring på 8 uger hvor man (naboer m.v.) har lejlighed til at fremkomme med kommentarer. Når en lokalplan for området er udarbejdet og vedtaget vil projektplaner blive udarbejdet. Udviklingen i sagen kan følges på hjemmesiden ”Marina City” og i dagspressen.

Byggegrund foran Blok C

Det har været fremme i dagspressen at AP Pension har planer om at bebygge arealet på græsarealet foran blok C vi har dog ikke hørt nærmere om dette.

Bestyrelsesmøder

Der gøres opmærksom på at der afholdes møder i beboerrepræsentationen den første onsdag i måneden dog ikke i juli og august hvor der er ferie. Møderne afholdes i tidsrummet 17:00 – 18:00. 17:00 – 17:30 er der adgang for beboerne hvor de kan fremkomme med ris og ros, gode forslag m.m. 17:30 – 18:00 er der bestyrelsesmøde. Fremmødet af beboere til disse møder har været minimalt, så vi ser dette som udtryk for tilfredse beboere, men som sagt gode ideer er altid velkomne.

Petanquebane m.m.

Vi vil opfordre alle beboere til at benytte den etablerede ”legeplads for voksne” ved blok C til samvær grillaftener m.m. i sommertiden.

Der trænger til at blive pustet nyt liv i petanquebane aktiviteterne ved blok C. Jeg er sikker på at Palle Kühnell vil påtage sig hvervet som instruktør.

Due bekæmpelse

Duer på altanerne er stadig et stort problem. Forsøgsvis installeres en drage på taget af blok A, såfremt dette virker, vil der blive installeret drager på blok B og C. Såfremt tiltaget ikke virker har boligselskabet fået tilladelse til nedskydning af duerne.

Respekt for dine naboer

Det er vigtigt at vi beboere i Strandparken viser hensyn og respekt for vore naboer i bebyggelsen, og generelt må vi sige at dette fungerer godt, men der er stadigvæk ting der kan forbedres, unødig høj musik, vild knallertkørsel på parkeringspladserne, rygning i fællesarealer, samt hen kastning af cigaretskod fra altanerne. Lad os i fællesskab påtale disse forhold hvis vi observerer dem.

Valg af sekretær i Strandparken 2

Vores sekretær Karin Krakau har meddelt, at hun ikke genopstiller. Karin har gjort et utroligt godt og stort arbejde for beboerrepræsentationen bl.a. kan nævnes oprettelsen af vores hjemmeside. Man siger jo at ingen er undværlig, men jeg vil påstå at Karin er ”næsten” uundværlig, så jeg håber at vi i fællesskab kan, overtale Karin til at tage endnu en periode.

Med dette vil jeg overlade beretningen til Generalforsamlingen.

Tak

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget

 

Regnskab:

Kassereren Bjarne Melgaard Jensen aflagde beretning om regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

Indkomne forslag til Generalforsamlingen:

Forslag:

1. Forslag til drøftelse

Jeg vil hermed gerne anmode generalforsamlingen om en drøftelse af dette bemærkelsesværdige forhold at altanerne i stueetagen i forbindelse med facaderenoveringen er blevet forsynet med rækværk, hvilket efter min mening er meget generende for beboerne i stueetagerne.

Indsendt af Martin Peyrath, Tvedvej 127,104, 6000 Kolding

 

Martin Peyrath uddybede sit forslag, med at beboerne i stueetagerne burde have nedsættelse af husleje, grundet forringede boligforhold. Martin Peyrath afsluttede sit indlæg, ved at sige at han evt. vil anlægge retssag mod Core/Taurus.

Bestyrelsen har haft kontakt til Core/Taurus angående ovenstående, svaret var at der ikke sker nogen ændringer vedrørende rækværker.

Martin Peyrath udtalte herefter at dette ikke var et decideret forslag, og Dirigenten gik derefter videre til næste punkt på dagsordenen.

 

 2. Kontingent

Kontingentet nedsættes til 15, pr. md.

Indsendt af Bestyrelserne i Strandparken.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Valg til bestyrelse iht. Vedtægterne

Strandparken 1:

Sekretær: Palle Kühnell (genvalgt)

Kasser: Elise Pedersen (genvalgt)

Suppleant: Jørgen Poder

 

Strandparken 2:

Sekretær: Karen Krakau (genvalgt) På kraftige opfordringer.

Kasser: Bjarne Melgaard Jensen (genvalgt)

Suppleant: Morten Brønd (genvalgt)

 

Som kritiske revisorer:

Strandparken 1:

Strandparken 2:

Revisor: Rita Retsby (genvalgt)

Revisor: Asger Christensen (genvalgt)

   

Revisorsuppleant fælles for Strandparken 1 og 2

Revisorsuppleant: Jørn Larsen (genvalgt)

 

EVT.

Ventilation

Mange beboer har støjgener fra ventilationen. Klagerne bliver videregivet til Viceværten.

Rengøring

Et stort flertal af Generalforsamlingen er utilfreds med rengøringen i Strandparken.

Parkeringsbåse til knallerter

Der blev fremsat ønske om parkeringsbåse til knallerter, så man kunne undgå at en knallert tager en bil parkering.

 

Bestyrelserne takker for valg og en god Generalforsamling.

 

Efter Generalforsamlingen var der pålægsmænd fra Liva samt øl, snaps og vand, vi sluttede dagen af med kaffe og småkager.