Referat fra Generalforsamlingen

i Strandparken 1 og 2

lørdag d. 2. marts 2019

 

Valg af dirigent: Jørn Larsen blev enstemmigt valgt.

Indkaldelse og Dagsorden: Blev godkendt af Generalforsamlingen

Formandens beretning:

Hjertelig velkommen til alle fremmødte.

Så er vi igen samlet til generalforsamling med lidt godt til ganen, jeg håber at vi får et par hyggelige timer sammen.

Nye lejligheder.

Etablering af nye lejligheder udføres forsøgsvis i blok A.1-værelses laves om til 2-værelses de steder hvor der er 2 1 værelsers ved siden af hinanden. På sigt kan 1 og 1 1/2 værelsers i de midterste opgange måske også tænkes at blive slået sammen.

Som det er velkendt, er det 1 værelserne der giver forskellige problemer i form af unødvendig støj høj musik og i nogle tilfælde kriminalitet.

Nye vinduespartier.

De afsluttende arbejder med vinduespartierne er nu afsluttet tilfredsstillende. Der udestår måske stadig nogle få mindre efterreparationer.

Jeg mener vi har grund til at være tilfredse. Vi har fået mere lys i stuen samt mindre varmeregning.

Dueplagen.

Det ser ud til at indsatsen mod dueplagen er lykkedes bl.a. ved fælder på tagene af blokkene til indfangning af duerne. 

Vores vicevært Frank Dahl har i den forbindelse udført et prima stykke arbejde.

Vi opfordrer kraftigt til ikke at fodre fugle fra altanerne

Rengøring.

Der er stor tilfredshed med rengøring af fællesområderne som må siges at være udmærket.

Legeplads for voksne ved blok C.

Der arbejdes på at få etableret nogle grill pladser. Karin afventer et udspil fra Åkjær Grønt, firmaet som vedligeholder de udendørs arealer.

Hjertestarter.

Vor kasserer Bjarne har foreslået at vi anskaffer en hjertestarter en virkelig god ide mere om det i indkommende forslag.

Udendørs belysning.

Der har været store problemer med lyset på parkeringspladser samt ved indgange specielt ved blok C. De fleste problemer skulle være løst.

Mette.

Vi måtte tage afsked med Mette, hvilket vi alle var kede af. Mette holdt de udendørs områder i top fin stand og var altid smilene venlig og imødekommende når vi mødte hende.

Vi sender de bedste ønsker for fremtiden til Mette.

Core/Taurus fandt åbenbart ud af, at det var mere lønsomt at overlade arbejdet til et anlægsgartnerfirma. Så fremt det viser sig, at omkostningen bliver mindre er det jo kun en fordel for os lejere da det er med til at holde huslejen i ro.

Mød frem.

Det er muligt for beboerne at mødes med bestyrelsen den første onsdag i måneden kl. 17:00 – 17:30 for at ”lufte” problemer, ris og ros. Møderne afholdes i mødelokale Tvedvej 133 st.

Månederne juli og august er der ferielukket.

Lejeforhøjelse.

Der er fremsendt et brev til lejere, der er flyttet ind efter 1. juli 2015, vedrørende forhøjelse af udvendigt vedligeholdelsesbidrag. Vor ekspert på området Bjarne Melgaard vil nærmere redegøre for dette under eventuelt.

Økonomi

Vores økonomi er god. Vi har ingen gældsposter og ingen boligretssager og ingen sager med huslejenævnet.

 

Med ønsket om et godt forår og en varm sommer vil jeg overlade beretningen til Generalforsamlingen.

 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget

 

Regnskab:

Kassereren Bjarne Melgaard Jensen aflagde beretning om regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

Indkomne forslag til Generalforsamlingen:

Forslag:

Bestyrelsen har ansøgt Trygfonden om en hjerterstarter til Strandparken. Hvis vi ikke bliver bevilliget en hjertestarter fra Trygfonden, vil bestyrelsen gerne have bemyndigelse til at indkøbe en hjertestarter

Indsendt af:

Bestyrelsen i Strandparken.

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Valg til bestyrelse iht. Vedtægterne

Strandparken 1:

Formand: Hans Erik Jensen (genvalgt)

Sekretær: Christian Stengade Kristensen (nyvalgt)

Suppleant: Ingen valgt

 

Strandparken 2:

Formand: Otto V. Hansen (genvalgt) 

Suppleant: Morten Brønd (genvalgt)

 

Som kritiske revisorer:

Strandparken 1:

Strandparken 2:

Revisor: Ingen valgt

Revisor: Asger Christensen (genvalgt)

   

Revisorsuppleant fælles for Strandparken 1 og 2

Revisorsuppleant: Jørn Larsen (genvalgt)

 

EVT.

Bjarne Melgaard gennemgik kort informationen vedrørende forhøjelse af udvendigt vedligeholdelsesbidrag for de beboere, der er flyttet ind efter 1. juli 2015 (141 lejligheder).

Repræsentanter fra Kolding kommunes renovations afdeling kom og fortalte om hvordan vi fremover skal sortere vores affald.

 

Bestyrelserne takker for valg og en god Generalforsamling.

 

Efter Generalforsamlingen var der pålægsmænd fra Liva samt øl, snaps og vand, vi sluttede dagen af med kaffe og småkager.