VASKERI

 

Der forefindes vaskemaskiner, tørretumbler og varmerulle i kælderen, i hver af de 3 blokke.

 

Vaskekort fås ved henvendelse til viceværten (værdi ved bortkomst eller beskadigelse kr.150)

 

Vasketid:            Mandag til lørdag kl. 07:00 – 20:00

                            Søndag                kl. 09.30 – 17:00

 

Reservationstidsrum: kl. 06:00 – 22:00 hvor man har adgang til vaskeriet og kan reservere tid.

 

Benyttes den reserverede tid ikke, bliver man trukket kr. 5,00 i strafgebyr. Det er derfor vigtigt at man husker at annullere, hvis man er forhindret eller har fortrudt den reserverede vasketid.

 

Der kan også reserveres og ændres tid på www.turtavlen.dk.

Tilmelding til turtavlen sker ved at du går i vaskeriet og sætter dit kort i automaten, herved kan du øverst på displayet se dit kortnummer. Dette kortnummer skal bruges ved login på www.turtavlen.dk. Herefter følger du instruktionerne på www.turtavlen.dk.

 

Der henstilles til "hjemmegående" om ikke, at vaske lørdage og søndage.

 

Efter hver vasketur skal der gøres rent i vaskekælderen, såvel maskiner som gulv, ligesom alt eget vasketøj skal fjernes fra vaskekælderen og maskinerne skal tømmes.

 

HUSK at tømme fnugfilteret.

TOBAKSRYGNING ER STRENGT FORBUDT I VASKERIET.

 

 

Forbruget vil blive pålagt huslejeopkrævningen. Der afregnes to måneder bagud, så september måneds forbrug opkræves sammen med lejen for november og så fremdeles.