AFFALD

Affaldsskakterne i Strandparken er kun til køkkenaffald, der er i forsvarligt lukkede poser.

miljøstationerne ved blok A og B

Aviser, reklamer, glasflasker, plasticflasker, mindre dunke, øl og konservesdåser skal afleveres sorteret i de respektive containere i miljøstationerne. Endvidere er der ved hver miljøstation opstillet en container til brændbart affald som f.eks. pap, mindre møbler og tæpperester mv.

Containeren til brandbart er ikke til jern, cykler, el-artikler, mikroovne, kaffemaskiner, symaskiner, m.m.

Større ting og ikke brændbart affald f.eks. spraydåser, maling mv. henstilles i miljøstationerne.

HUSK at køkkenaffald ikke må lægges i containerne. Køkkenaffald skal i affaldsskakterne.

Der udover henvises til nærmeste genbrugsplads:

Genbrugspladsen Gejlhavegård

Gejlhavegård 12 

6000 Kolding