Taurus vandmrke

 

 

 

 

 

 

Vedr. Trapper, trappeafsatser, gangarealer og vinduer i trappeområde

Som der altid har stået i husordenen, må der ikke stå noget på vores afsatser.

I forbindelse med en brandøvelse som brandvæsenet afholdt i Strandparken, blev det på det kraftigste påpeget at der ikke må være noget på afsatserne. Ved en brand kan lyset været gået ud og afsatserne være røgfyldt og derfor kan man ikke se noget.

Der må under ingen omstændigheder være noget som kan hindre evakueringen ved brand.

Derfor skal afsatsen være ryddet for alt, det gælder også måtter m.m. som man kan falde over. Det vil også betyde at det er lettere for brandvæsenet at komme frem med deres slanger mv. til den lejlighed hvor det brænder.

Fra beboernes dør og ud til brandtrappen er en nødudgang, vinduerne på trappeafsatserne samt vinduerne i trappeopgangen er også nødudgange.

Lad os håbe det aldrig bliver aktuelt.

Viceværten kan ved egen foranstaltning rydde afsatserne, uden varsel.

Elevatorerne må ikke benyttes ved brand.

 

Viceværten.